2017. 3. 5

  Open Amateur

  KDC

  Latin 5 dances


Title of Competition :

2017 KOREA OPEN INTERNATIONAL DANCE CHAMPIONSHIPS (Asian Tour & Ranking)

Organizer : KDC


Chairman : Mr. Robin Short Great Britain


Adjudictors :

8  

 Mr. Ferenc Polai

Austria

9  

 Mr. Gary McDonaldo

Great Britain

10  

 Mr. Hannes Emrich

Austria

12  

 Ms. Hyeon Jin Kim

Korea

13  

 Mr. Junichiro Kusunoki

Japan

14  

 Ms. Juri kim

Korea

18  

 Mr. Lawrence Chan

Hong Kong

20  

 Mr. Maurizio Vescovo

Canada

24  

 Mr. Ning Lu

China

28  

 Mr. Sergey Ryupin

Russia

29  

 Ms. Sirpa Suutari

Finland

 


Result of the Final :

1.  

 Morten Lowe

 

 

 Roxy

 Denmark

2.  

 Gendov Nasko

 

 

 Lisova Anna

 Italy

3.  

 Yao Tang

 

 

 Xin Huang

 China

4.  

 Denys Samson

 

 

 Yuliya Phillips

 England

5.  

 Shim Youngeun

 

 

 Dalessandro Giulia

 Korea

6.  

 Petur Gunnarsson

 

 

 Polina Oddr

 Iceland

 


Statistics :

 

1.
round

2.
round

3.
round

Semi-
final
round

final
round

 No. of couple danced

52

52

25

12

6

 No. of couples set

 

 

 

 

 


Chairman :                                                       

Compiled by Comuro

 

2017 KOREA OPEN INTERNATIONAL DANCE CHAMPIONSHIPS (Asian Tour & Ranking)

Date :

2017. 3. 5

 

Organizer :

KDC

 

Adjudictors :

8  

 Mr. Ferenc Polai

Austria

9  

 Mr. Gary McDonaldo

Great Britain

10  

 Mr. Hannes Emrich

Austria

12  

 Ms. Hyeon Jin Kim

Korea

13  

 Mr. Junichiro Kusunoki

Japan

14  

 Ms. Juri kim

Korea

18  

 Mr. Lawrence Chan

Hong Kong

20  

 Mr. Maurizio Vescovo

Canada

24  

 Mr. Ning Lu

China

28  

 Mr. Sergey Ryupin

Russia

29  

 Ms. Sirpa Suutari

Finland


Open Amateur  Latin  5 dances


(Place)

(No)

(Couple)

 

1.

25

 Morten Lowe /  Roxy

 Denmark

2.

47

 Gendov Nasko /  Lisova Anna

 Italy

3.

27

 Yao Tang /  Xin Huang

 China

4.

81

 Denys Samson /  Yuliya Phillips

 England

5.

86

 Shim Youngeun /  Dalessandro Giulia

 Korea

6.

57

 Petur Gunnarsson /  Polina Oddr

 Iceland

7.

36

 Randjelovic Miroslav /  Kemnitzer Michaela

 Germany

8.

49

 Gechengyu /  Wuzicheng

 China

9.

84

 Chaoqun Gong /  Lianwei Zhou

 China

10.

28

 Bo Li /  Yan Yan Deng

 China

11.

73

 Dayu Wang /  Jia Chen

 China

12.

71

 Yu Cheng /  Huihui Huang

 China

13. - 14.

39

 Yushen Wang /  Yue Zhang

 China

13. - 14.

54

 Park Jinseok /  Eom Hyeri

 Korea

15. - 16.

38

 Yang Hang Henry /  Choy YanYan Yanise

 Hong Kong

15. - 16.

58

 Xingyu Liu /  Cheng Cheng Li

 China

17. - 18.

26

 Nicholson Mathew /  He Yuanxin

 Australia

17. - 18.

29

 Rongzhi Li /  Yunjia Zhang

 China

19.

91

 Yang kai chun /  Yang yung chin

 Taiwan

20. - 21.

56

 Kirshak Ilia /  Tikhonova Natalia

 Russia

20. - 21.

69

 Naumov Grigorii /  Fominykh Galina

 Russia

22.

55

 Declan Taylor /  Victoria Akhurst

 Australia

23.

75

 Lee Hyeonhoo /  Jang Sehee

 Korea

24.

59

 Yunzhe Li /  Xin Yang

 China

25.

60

 Yuzhe Mei /  Yue Wang

 China

26.

45

 Evgenii Kotov /  Valeriia Skosyrskaia

 Russia

27.

50

 Huang Zheng /  Liluole

 China

28.

61

 Yun Minkook /  Han Sojin

 Korea

29.

65

 Jeong Euihoon /  Lee Boeun

 Korea

30.

89

 Lee Kangmin /  Song Minyoung

 Korea

31.

66

 Sin Sujong /  Park Yeji

 Korea

32.

53

 Han Suhyung /  Lee Juhee

 Korea

33. - 34.

23

 Jack Johnson /  Joanne De Jacer

 Austrlia

33. - 34.

87

 Joo Chanwoong /  Lee Jisun

 Korea

35.

32

 Park Wonbin /  Son Eunhyang

 Korea

36. - 38.

41

 Park Wonhui /  Choi Haneul

 Korea

36. - 38.

64

 Baek Gwonghyun /  Park Miju

 Korea

36. - 38.

76

 Lee Deayung /  Jo Yunji

 Korea

39. - 41.

35

 Choi Seunghyuk /  Kim Jiyeon

 Korea

39. - 41.

70

 Yu Cheng Ke /  Yi Xin Peng

 Taiwan

39. - 41.

90

 Kuo Feng Hsu /  Kuei Jung Chen

 Taiwan

42. - 47.

42

 Jeon Seunghyeon /  Lee Yuri

 Korea

42. - 47.

43

 Choi Sungkeun /  Lee Jeongwon

 Korea

42. - 47.

44

 Kwon Donghyun /  Kang Euna

 Korea

42. - 47.

51

 Cho Haneul /  Kim Chealin

 Korea

42. - 47.

63

 Jeon Minseok /  Kang Hyeju

 Korea

42. - 47.

74

 Jeon Minseok /  Koo Heeyun

 Korea

48. - 52.

30

 Xue Sicheng /  He Yuelin

 China

48. - 52.

31

 Park Jinwoong /  Kim Minjoung

 Korea

48. - 52.

62

 Kim Minkyu /  Woo Daeun

 Korea

48. - 52.

72

 Li Xinhui /  Lu Xueer

 China

48. - 52.

78

 Yang Wansic /  Lee Juyeon

 Korea

Compiled by Comuro

 

 

  2017. 3. 5

  Open Amateur

  KDC

  Latin 5 dances


 

Rules 1 - 9

Rules 10

Rules 11

Cpl.
NO.

CC

Sa

Ru

PD

Jv

SUM of
Places

Place
Skating

Number and sum
Places in all dances

Number and sum
of all judges in all dances

1

1&2

1to3

1to4

1to5

1to6

1to7

1to8

1to9

1to10

1

1&2

1to3

1to4

1to5

1to6

1to7

1to8

1to9

1to10

25

 1

 1

 1

 1

 1

 5

 1

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

27

 3

 3

 3

 4

 3

 16

 3

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

47

 2

 2

 2

 2

 2

 10

 2

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

57

 4

 6

 6

 6

 6

 28

 6

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

81

 5

 4

 4

 3

 4

 20

 4

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

86

 6

 5

 5

 5

 5

 26

 5

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


The figures of rule 11 are shown only if the majority if 28 marks is reached!

Number of dance "5" - Number of judges is "11" - Majority comes to "28" marks

 

 

  2017. 3. 5

 Open Amateur

  KDC

  Latin 5 dances


  Samba

Cpl.
No.

Adjudicators

Calculation

Place
Dance

8

9

10

12

13

14

18

20

24

28

29

 

 

    1

 1&2

 1to3

 1to4

 1to5

 1to6

 1to7

 1to8

 1to9

 1to10

25

 1

1

 1

 5

1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1

27

 5

2

 2

 2

6

 3

 5

 5

 2

 3

 4

  

  

  

  

6(14)

  

  

  

  

  

  

  

 3

47

 3

3

 4

 1

2

 2

 3

 2

 3

 4

 2

  

  

  

  

9 

  

  

  

  

  

  

  

 2

57

 6

5

 6

 6

4

 4

 6

 4

 5

 5

 6

  

  

  

  

  

  

6 

  

  

  

  

  

 6

81

 2

4

 3

 4

5

 6

 2

 3

 4

 2

 3

  

  

  

  

6(15)

  

  

  

  

  

  

  

 4

86

 4

6

 5

 3

3

 5

 4

 6

 6

 6

 5

  

  

  

  

  

  

7 

  

  

  

  

  

 5

 Cha cha cha

Cpl.
No.

Adjudicators

Calculation

Place
Dance

8

9

10

12

13

14

18

20

24

28

29

 

 

    1

 1&2

 1to3

 1to4

 1to5

 1to6

 1to7

 1to8

 1to9

 1to10

25

 1

1

 1

 5

1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1

27

 6

2

 2

 3

6

 3

 5

 4

 2

 3

 3

  

  

  

  

7 

  

  

  

  

  

  

  

 3

47

 3

4

 4

 1

2

 2

 3

 2

 3

 4

 2

  

  

  

  

8 

  

  

  

  

  

  

  

 2

57

 4

3

 6

 2

4

 4

 6

 3

 4

 5

 5

  

  

  

  

  

7 

  

  

  

  

  

  

 4

81

 2

6

 3

 6

3

 5

 2

 5

 5

 2

 4

  

  

  

  

  

6 

  

  

  

  

  

  

 5

86

 5

5

 5

 4

5

 6

 4

 6

 6

 6

 6

  

  

  

  

  

  

6 

  

  

  

  

  

 6

  Rumba

Cpl.
No.

Adjudicators

Calculation

Place
Dance

8

9

10

12

13

14

18

20

24

28

29

 

 

    1

 1&2

 1to3

 1to4

 1to5

 1to6

 1to7

 1to8

 1to9

 1to10

25

 1

1

 1

 3

1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1

27

 2

2

 2

 4

5

 3

 5

 4

 3

 3

 4

  

  

  

  

6 

  

  

  

  

  

  

  

 3

47

 5

5

 4

 1

2

 2

 2

 3

 2

 4

 2

  

  

  

6 

  

  

  

  

  

  

  

  

 2

57

 6

6

 6

 6

6

 5

 6

 2

 4

 5

 5

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

 6

81

 3

4

 3

 5

4

 4

 3

 5

 5

 2

 3

  

  

  

  

  

8 

  

  

  

  

  

  

 4

86

 4

3

 5

 2

3

 6

 4

 6

 6

 6

 6

  

  

  

  

  

  

6 

  

  

  

  

  

 5

   Pasodoble

Cpl.
No.

Adjudicators

Calculation

Place
Dance

8

9

10

12

13

14

18

20

24

28

29

 

 

    1

 1&2

 1to3

 1to4

 1to5

 1to6

 1to7

 1to8

 1to9

 1to10

25

 1

1

 1

 3

1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1

27

 6

2

 2

 6

6

 3

 6

 5

 3

 3

 3

  

  

  

  

6(16)

  

  

  

  

  

  

  

 4

47

 4

4

 4

 2

2

 2

 3

 4

 2

 4

 2

  

  

  

  

6(13)

  

  

  

  

  

  

  

 2

57

 5

6

 6

 4

5

 6

 5

 3

 5

 5

 4

  

  

  

  

  

  

8(36)

  

  

  

  

  

 6

81

 2

3

 3

 5

4

 4

 2

 2

 4

 2

 6

  

  

  

  

6(14)

  

  

  

  

  

  

  

 3

86

 3

5

 5

 1

3

 5

 4

 6

 6

 6

 5

  

  

  

  

  

  

8(31)

  

  

  

  

  

 5

  Jive

Cpl.
No.

Judgment (ɻ)

Calculation

Place
Dance

8

9

10

12

13

14

18

20

24

28

29

 

 

    1

 1&2

 1to3

 1to4

 1to5

 1to6

 1to7

 1to8

 1to9

 1to10

25

 1

1

 1

 3

1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1

27

 6

2

 2

 6

5

 3

 5

 2

 3

 3

 3

  

  

  

  

7 

  

  

  

  

  

  

  

 3

47

 5

4

 4

 1

2

 2

 2

 4

 2

 4

 2

  

  

  

6 

  

  

  

  

  

  

  

  

 2

57

 4

6

 6

 5

6

 6

 6

 3

 4

 6

 4

  

  

  

  

  

  

  

11 

  

  

  

  

 6

81

 3

5

 3

 4

3

 5

 3

 5

 5

 2

 6

  

  

  

  

  

6(18)

  

  

  

  

  

  

 4

86

 2

3

 5

 2

4

 4

 4

 6

 6

 5

 5

  

  

  

  

  

6(19)

  

  

  

  

  

  

 5